A1 Rondo

Parkoviště Letiště Pyrzowice

Piłsudskiego 56, 42-625 Pyrzowice

PARKLOT > Letiště Katovice > Parkoviště A1 Rondo

Obecné

Váš vůz je vzdálen pouhé 2 minuty od letiště Pyrzowice

.

Parking A1 poskytuje nejvyšší standard parkovacích služeb na letišti Katowice. Je nepřetržitě monitorované, hlídané, oplocené, zpevněné a osvětlené.

Nabízí více než 200 míst a nachází se v těsné blízkosti letiště. Díky své výborné poloze trvá cesta k letištnímu terminálu pouhé 3 minuty.

S péčí o nejmenší

.

Zajišťujeme bezplatný transfer na letiště i vyzvednutí. Naše zákazníky přepravujeme pohodlným 9místným autobusem. Pro nejmenší cestující je k dispozici dětská sedačka.

Máme provozní základnu a parkoviště.

Máme dílenské zázemí vybavené mimo jiné kompresorem a startovací podložkou.

.

Názory

4.9
 • Dojazd
  4.6
 • Standard
  4.4
 • Obsługa
  4.7
 • Transfer
  4.8

Bartoš Karel

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

22.11.2022 17:06

Ivo Drga

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

21.11.2022 11:39

Břetislav Špalek

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

02.11.2022 18:01

MUDr. Josef Němec

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

27.10.2022 16:49

Tereza Stuchlíková

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

27.10.2022 10:33

Ajka

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

18.10.2022 14:27

Anton Fizek

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

30.09.2022 14:16

Iveta Martiníková

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

Dobře značené parkoviště po cestě k letišti.

26.09.2022 11:20

Martin Ožana

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

23.09.2022 22:10

Henryk Szlaur

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

20.09.2022 18:02

Čtěte více: Názory na parkoviště A1 Rondo (627)

Mapa

Právní informace

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji