Zásady ochrany osobních údajů služby Parklot.pl

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost PARKLOT Spółka z o.o. se sídlem na adrese: 02-662 Varšava, ul. Świeradowska 47, vedená u obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII. oddělení Národního soudního registru. DIČ 5213746482, NSR 0000634893. Společnost PARKLOT Spółka z o.o. je zároveň subjektem, který zpracovává vaše údaje, jestliže se rozhodnete pro rezervaci nebo zakoupení služby rezervace parkování u letiště naším prostřednictvím.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze ty údaje, které nám poskytnete. Pro registraci v našem Internetovém servisu vyžadujeme, abyste uvedli svou e-mailovou adresu a nastavili si přístupové heslo ke svému účtu. Pro provedení rezervace vyžadujeme, abyste uvedli svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a registrační číslo svého vozu. Zpracování těchto údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o rezervaci parkovacích služeb a mohli vás kontaktovat ohledně rezervace. Při provádění rezervace evidujeme rovněž IP adresu vašeho počítače, ze kterého provádíte rezervaci, a také údaje o vašem pohybu na našich stránkách.

Využíváme také soubory cookies, které Internetový servis používá za účelem provozování webových stránek. Cookies zajišťují možnost poskytovat vám zajímavé informace a během nákupního procesu mohou posloužit například pro autorizaci po přihlášení. Soubory cookies, které Internetový servis používá, mohou mít charakter dočasný nebo trvalý. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány ve chvíli, kdy zavřete prohlížeč, zatímco stálé soubory cookies se ukládají i poté, když ukončíte používání webových stránek, a slouží k  přechovávání informací, jako jsou data v session po přihlášení, což zrychluje a usnadňuje používání webových stránek.

V rámci našich webových stránek se mohou občas objevit také odkazy na jiné internetové stránky. Takové internetové stránky fungují nezávisle na našem webu a nejsou žádným způsobem kontrolovány naší společností. Tyto internetové stránky mohou mít vlastní zásady ohledně zacházení s osobními údaji, se kterými doporučujeme se seznámit. Společnost PARKLOT nenese odpovědnost za pravidla nakládání s údaji v  rámci těchto stránek.

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

V rámci kapitálové skupiny, do které patří i společnost Wakacje.pl S.A., byl jmenován IODO – inspektor ochrany osobních údajů. To je osoba, kterou můžete kontaktovat ohledně všech záležitostí, které souvisejí se zpracovávání osobních dat, a také ve věci výkonu práv spojených s tímto zpracováváním. V případě, že se chcete zkontaktovat s inspektorem ochrany osobních údajů, využijte níže uvedené kontaktní údaje:

Korespondenční adresa: Wirtualna Polska / IODO / Jutrzenki 137a, 02–231 Warszawa, e-mail: iodo@parklot.pl.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ

Hlavním důvodem, kvůli kterému vaše osobní data zpracováváme, je uzavření zprostředkovatelské smlouvy na rezervaci.

Budeme vám zasílat zprávy, obsahující informace o dostupných promočních akcích, o událostech, soutěžích a bonusech. Jestliže jste poskytli i jiná data než e-mailovou adresu, pak budeme moci přizpůsobit nabídky a zprávy speciálně pro vás. Díky tomu budete dostávat informace, které budou odpovídat vašim zájmům a preferencím. Nikdo nemá rád spamy.

Abychom mohli neustále zlepšovat své služby, zpracováváme údaje, které jste nám poskytli, i pro statistické účely. Chceme být stále lepší, a proto musíme dokonale znát naše uživatele.

Jestliže máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Odpovíme na všechny vaše pochybnosti.

ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ

Údaje, které poskytujete při registraci na náš Internetový servis a které jsou nezbytné pro provedení rezervace, zpracováváme na základě smlouvy. Abychom mohli provést zprostředkovatelskou službu při rezervaci parkování, potřebujeme znát vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Od firem a společností navíc potřebujeme také daňové identifikační číslo, abychom mohli vystavit doklad o prodeji. Kromě toho tyto údaje potřebujeme k vyúčtování služby a také kvůli zajištění eventuálních nároků vyplývajících z její realizace. Během trvání služby nám kontaktní údaje budou sloužit k tomu, abychom vás mohli informovat o záležitostech spojených s vaší rezervací a také k propagaci naší značky a námi poskytovaných služeb.

Údaje, které nám dobrovolně poskytujete, využíváme rovněž pro statistické účely a také pro potřeby marketingu vlastních služeb (analýza dat a profilování). Základem pro jejich zpracovávání je náš opodstatněný zájem. Potřebujeme vědět, co se děje v našem Internetovém servisu, a kromě toho se neustále snažíme ho vylepšovat a přizpůsobovat vašim potřebám.

KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje mohou být předávány subjektům, které zpracovávají osobní údaje na naši objednávku, přičemž takové subjekty zpracovávají údaje na základě našich písemných pokynů. Kategorie subjektů, kterým údaje předáváme, jsou uvedeny níže. Předání těchto údajů je nezbytné pro realizaci našich služeb, jejich vypořádání a zajištění eventuálních pohledávek. Pro předání údajů takovým partnerům, jako jsou poskytovatelé reklamních nástrojů, potřebujeme nezbytně váš souhlas.

Vaše údaje mohou také být připraveny pro subjekty, které jsou oprávněny k jejich získání na základě platných zákonů, například stíhacím orgánům v případě, kdy orgán podá žádost na příslušném právním základu (například pro účely probíhajícího trestního řízení).

Představujeme vám kategorii subjektů, kterým poskytujeme údaje v souvislosti s poskytováním služeb:

VAŠE PRÁVA

Jestliže máte jakékoliv pochybnosti či otázky, nebo byste chtěli získat ještě další informace, napište nám na adresu kontakt@parklot.pl. Odpovíme vám, jak nejrychleji to bude možné!

Pamatujte na to, že:

  1. v kterékoliv chvíli máte právo odvolat udělený souhlas, aniž by to mělo negativní důsledky. Zkrátka vám přestaneme posílat naše marketingové zprávy. Odvolání souhlasu samozřejmě neovlivní dosavadní zpracování osobních údajů, které proběhlo ještě na základě souhlasu. Jestliže chcete svůj souhlas zrušit, editujte své údaje v profilu nebo nám napište na adresu kontakt@parklot.cz;
  2. máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  3. máte právo své osobní údaje opravovat, a dokonce je odstranit. Odstranění údajů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb, se rovná odstranění účtu z Internetového servisu;
  4. máte právo vznášet námitky proti zpracovávání osobních údajů nebo požadovat omezení jejich zpracovávání;
  5. co se týká údajů, které mohou být zpracovávány pouze na základě souhlasu, máte právo požadovat jejich převedení;
  6. máte právo vznést stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

JAK DLOUHO PŘECHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Dokud jste s námi, jsou vaše údaje pro nás zpracovávány. Pokud zrušíte svůj účet, budou vaše údaje u nás uchovávány ještě po dobu nezbytnou k vypořádání eventuálních rezervací a po dobu promlčení nároků.

Kdykoliv se s námi můžete zkontaktovat na adrese kontakt@parklot.cz. Vynasnažíme se vám pomoci!