Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2

Parkoviště Letiště Frankfurt

Langer Kornweg 10 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Letiště Frankfurt > Parkoviště Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2

Obecné

Parkoviště na letišti Frankfurt nad Mohanem

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2 splňuje očekávání zákazníků, kteří oceňují tradiční řešení, kterým je transfer na letiště v den odletu a zpáteční transfer z letiště na parkoviště, stejně jako zákazníků hledajících prémiová řešení, jako jsou krytá parkovací stání.

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2 se nachází v těsné blízkosti letiště Frankfurt nad Mohanem (FRA). Převod trvá pouze 6 minut! Probíhá v pohodlných autobusech pro cestující.

Převod je zdarma až pro 4 osoby, každý další stojí 10 EUR v každém směru.

Po provedení rezervace si přečtěte pokyny v potvrzení a níže.

POKYNY:

V den odletu zahájíte cestu z našeho parkoviště poblíž letiště Frankfurt. Aby vám nic nestálo v cestě, dostavte se prosím na naše parkoviště alespoň 3 hodiny před časem odjezdu.

Adresa vašeho navigačního zařízení: Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1 Langer Kornweg 10 65451 Kelsterbach

Náš tým vás okamžitě odveze naším kyvadlovým autobusem na letiště Frankfurt: Odletová oblast terminálu 1 (nahoře) Odletová/příletová oblast terminálu 2 Užijte si svůj pobyt!

Po návratu nás prosím kontaktujte přímo po přistání na adrese Letiště Frankfurt telefonicky: +49 06107-6969137.

Náš personál na vás bude čekat na následujících místech letiště Frankfurt: Terminál 1 Odletový prostor (nahoře), dveře C7 Terminál 2 Odlety/Přílety, dveře E9

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji