Parkparadies

Parkoviště Letiště Frankfurt

Lärchenstraße 106-108, 65933 Frankfurt am Main

PARKLOT > Letiště Frankfurt > Parkoviště Parkparadies

již od 2470.96Kč

Obecné

Parkparadies Frankfurt se nachází v bezprostřední blízkosti frankfurtského letiště. Má vlastní uzavřený, střežený a monitorovaný areál. Parkoviště je v provozu již dlouhou dobu – od roku 2007 – a je místně dobře známé. S transferem se ke svému letu dostanete za osm až deset minut. Personál parkoviště vám ochotně pomůže a postará se o parkování na parkovišti a naložení vašich zavazadel.

Pracovní doba od 8:00 do 18:00 (rezervace mimo tuto dobu nebudou akceptovány).

Upozorňujeme, že na místě je přijímána pouze hotovost!

Zavolejte nám prosím 30 minut před příjezdem na parkoviště na číslo uvedené v potvrzení rezervace a uveďte, že jste zákazníkem společnosti Parklot

Přijeďte na parkoviště a zaparkujte své vozidlo podle pokynů obsluhy parkoviště.

Převezměte si klíč (zákazník TravelCar).

Převezměte si klíč s sebou (pokud jsou volná místa) za poplatek 10,00 €

Vůz bude poté připraven k nástupu

Pokud si rezervujete parkovací místo, je převoz pro 3 osoby zdarma. Od 4. osoby se platí příplatek 7 € za osobu.

Za velká vozidla se platí příplatek, který je nutné uhradit přímo na parkovišti při příjezdu:

.

Nadměrná vozidla, například VW Transporter, SUV, Amarok, velká dodávka : 20 €

Nadrozměrná vozidla, například : Velké autobusy obytné vozy, nákladní automobily : 40,00 €.

Dopravní autobus vás pohodlně a bez stresu dopraví na odletový terminál. Cesta trvá v průměru jen 8 minut.

Galerie

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji