Oficiální parkování P5/P6

Parkoviště Letiště Poznaň

Bukowska 285, 60-189 Poznań

PARKLOT > Letiště Poznaň > Parkoviště Oficiální parkování P5/P6

již od 1275.36Kč

Obecné

Oficiální parkoviště letiště Poznaň - dlouhodobé odjezdy

Oficiální parkoviště P5/P6 Poznan Lawica bylo vybudováno technologií zpevněné zeminy. Parkoviště je pod dohledem, oplocené, osvětlené a monitorované 24 hodin denně.

Oficiální parkoviště na letišti je řešením pro ty, kteří chtějí nechat svůj vůz v blízkosti terminálu a mít pocit, že je jejich auto během cesty v bezpečí.

Jak se dostat na dlouhodobé parkoviště letiště Poznaň Ławica

Vstup do areálu letiště je možný pouze po vyzvednutí vstupenky (teprve poté se zvedne závora a bude možné vjet do zóny Kiss and Fly, která je zdarma po dobu maximálně 10 minut a po uplynutí této doby nebude možné opustit areál letiště ani vjet na cílové parkoviště bez předchozího zaplacení u jedné z automatických pokladen pro zónu Kiss and Fly).

Každé parkoviště je vybaveno parkovacím místem s lístkem.

Každé parkoviště má dvě brány popsané na oplocení: vjezdovou bránu - pro vjezd je třeba použít lístek vyzvednutý na první bráně (vyzvednutí lístku je povinné i pro zákazníky Parklotu) a výjezdovou bránu (na této bráně by zákazníci Parklotu měli pomocí tlačítka kontaktovat personál parkoviště, aby sdělili své číslo rezervace.

Po opuštění parkoviště musí cestující zaplatit za lístek.

Po opuštění parkoviště se cestující vrátí do zóny Kiss and Fly a pro opuštění letištního prostoru u další brány je třeba opět použít interkom (příslušné tlačítko na bráně) a kontaktovat obsluhu parkoviště/řídicí místnost.

Plán parkoviště: (klikněte zde)

Galerie

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji