Oficiální Parkování na Letišti P2

Parkoviště Letiště Okecie

Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

PARKLOT > Letiště Frédérica Chopina Varšava - Okęcie > Parkoviště Oficiální Parkování na Letišti P2

Obecné

Oficiální parkoviště P4 letiště Okęcie

Dlouhodobé parkoviště P4 je hlídané terénní parkoviště, které se nachází v bezprostřední blízkosti letiště. Parkoviště je otevřené, oplocené a hlídané. Na parkovišti P4 ve Varšavě je 24hodinová služba a cesta k terminálu trvá jen dvě minuty

Jak používat oficiální parkoviště P4 na letišti Chopin?

Na parkoviště P4 zákazník po předložení rezervace a provedení činností souvisejících s přejímkou ​​vozidla dojede k závorě vjezdu (vjezd je omezen sloupkem, obsluha vpustí parkoviště), zákazník obdrží vstupenku a je obsluhou vpuštěn na parkoviště - parkování v prostoru určeném zaměstnancem.

Rezervace z parkoviště P4 vás neopravňuje k parkování na jiných parkovištích PPL.

Každý další den v případě překročení vyhrazené doby parkování stojí dalších 50 PLN.

Galerie

Názory

4.8
 • Dojazd
  4.1
 • Standard
  4.0
 • Obsługa
  4.1

Miroslav

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha
 • Doprava

Plně funkční pro můj účel a cíl cesty včetně doby trvání parkování.

26.12.2022 22:25

Pavel Rössl

 • Příjezd
 • Kvalita
 • Obsluha

Vynikající poloha

10.07.2022 12:39

Čtěte více: Názory na parkoviště Oficiální Parkování na Letišti P2 (265)

Mapa

Právní informace

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji